Choď na obsah Choď na menu
 


 

Veľký Anjelský kalendár posolstiev na rok 2020

V roku 2020 masívne vysokofrekvenčné svetlo a svetelní pomocníci navždy zmenia naše životy, otvoria nás do Novej doby svetla, do doby bez času a priestoru a je na nás, aby sme sa pokúsili pochopiť a prijať všetko nové úplne iným spôsobom ako sme žili doteraz. Staré poučky, zvykyvnímanie sveta už neplatí a na vlnách tohto nového svetla prežije v zdraví iba ten, kto sa im prispôsobí....
Treba si uvedomiť, že ľudstvu pomáha celá plejáda svetelných bytostí a každá má konkrétnu úlohu.Svetelní pomocníci nás inšpirujú, kontrolujú, pre nás prinášajú a odnášajú do Nebies odkazy a pomoc k nám prichádza aj prostredníctvom čísiel, pomocou takzvanej posvätnej aritmetiky. Všetko vo vesmíre sa rozvíja podľa vesmírnej geometrie a aritmetiky a vývíja sa medzi číslami 1 a 9 až po 999. Jednotka je začiatok,sila novej energie a deviatka koniec, energia ukončenia, hojnosti. Každé číslo nesie svoju vlastnú energiu, význam, vlastnosti, takže nám prináša úplne iné situácie a možnosti.

Január a číslo 158
Sústreďte sa na pozitívne myšlienky a vytrvalo si ich afirmujte, vesmír vás potrebuje, ste jeho súčasťoua táto prichádzajúca zmena nakoniec zväčší váš príliv hojnosti a zdravia.
Svetelný pomocník - Archanjel RAQUEL RAQUEL je archanjel, ktorý sa demonštruje v prírode, v stromoch, volá nás na vzduch, do prírody, pomôže nám vylepšovať zdravie a vzťahy na všetkých úrovniach a pretvárať ich na "harmonické" To je tá najvážnejšia úloha v budúcom roku.My ľudia sa potrebujeme dať do harmónie sami so sebou, s celou prírodou, presne tak ako sa Zem prirodzene harmonizuje s celým vesmírom.Takže začiatok roka sa ponesie v duchu pestovania dobrých vzťahov, otváraní sŕdc milovaným aj nemilovaným, Hádky a konflikty, hovorí Raquel, budú musieť skončiť raz a navždy, už nemôžu mať miesto v našich životoch. Budú nám pomáhať aj naši Anjeli strážni a Anjeli Mladosti, s ktorými budeme zdieľať nadšenie a zmysel pre humor, ktorý bude nutným pomocníkom prežitia, ochrany a mladistvého ducha.

Február a číslo 661
Naše myšlienky vytvárajú naše skúsenosti, je potrebné jednať tak, aby boli naplnené duchovnou pravdou. V tomto mesiaci posítime nutnosť rozvinúť vlastnú a celospoločenskú spiritualitu v prepojení na správne uzemnenie a to bude pre nás kľúčové. Ukotvenie, spojenie so Zemou bude rovnako dôležité ako otvorenie sa vysokým frekvenciám svetla cez srdce, Bez správneho ukotvenia nebudeme schopní uniesť vysokofrekvenčné energie kozmu, ktoré sem dopadajú. Znamená to vedome sa spájať so Zemou, správne meditovať, stravovať sa, žiť, neprepínať sa a pomáhať Zemi a ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Čaká nás ukotvenie v hmote v jej novej podobe, nastavenie dobrosrdečných vzťahov a ich presadenie v celej spoločnosti.
Svetelný pomocník - Archanjel CHAMUEL Tento archanjel srdca, archanjel nášho vnútorného chrámu nám dodá silu zvnútra na túto veľkú zmenu. Naše životné poslania sú impulzom ku prospešnej celospoločenskej zmene, ale aj ku osobnej, individuálnej zmene, ktorá nás zastihne či už v profesnej dráhe, či v osobných vzťahoch. Všetko sa zmení, Zem, solárny systém, aj náš život na Zemi. Prijmime prichádzajúce zmeny a aplikujme ich do našich životov. Počúvajme hlas svojich sŕdc. Rozmýšľajme a rozhodujme sa srdcom! Pomáhať nám budú pri tom Archanjeli Srdca a Archanjeli Zrelosti, aby sme boli schopní prijať zodpovednosť za svoje činy a aby sme dokázali rozvinúť svoju vnútornú silu.

Marec a číslo 846
V marci bude pomoc svetelných bytostí nanajvýš nutná, preto sa stále obracajme ku nim, modlime sa, meditujme, cvičme, zdržujte sa v prírode a zdravo jedzme. Na to, aby nám svetelné bytosti pomáhali s uspokojovaním našich potrieb je dôležité sa s nimi denne zhovárať a zostávať v spojení. Nestačí sa na nich obrátiť raz za čas, keď sme v núdzi. Čím častejšie ich oslovujeme, vytvárame tým medzi nami stále silnejší svetelný kanál, spojenie, a tým rýchlejšie k nám prichádzajú rady, odkazy, nasmerovania v akejkoľvek oblasti, či už finančnej, duchovnej, fyzickej, alebo citovej.
Svetelný pomocník - Archanjel ZADKIEL
Tento mocný archanjel fialového lúča nám pootvára korunnú čakru a tým aj bránu do vyšších svetov. Hovorí nám, aby sme zmiernili svoj postoj ku sebe a ku všetkým ľuďom, ku živému i neživému, ku celej planéte. Čím je v nás viacej svetla, tým sme súcitnejší, ohľaduplnejší, láskavejší sami k sebe i k druhým. Pomáhať nám budú aj Archanjeli Tvorivosti, budú otvárať naše city a bude nami pretekať obrovské more tvorivej energie. Mesiac marec je na to ako stvorený!

Apríl a číslo 977.
V tomto mesiaci nám anjeli budú pomáhať doslova na každom kroku a budú nám blahoželať ku splneným životným úlohám. Vyvinú sa nám lepšie vnútorné zmysly a tak ich budeme lepšie počuť, vidieť a vnímať. Toto všetko sa udeje nie náhodne, je to dlhý evolučný proces, ktorým ľudstvo prešlo a vývoj sa nedá zastaviť! Je to základný kozmický zákon: večnej ZMENY. Tejto zmene podliehajú nielen naše životy, ale celý vesmír. Čaká nás teda veľká Kozmická zmena.
Svetelný pomocník - Archanjel URIEL nás bude spájať vedome so Zemou, s jej zmenami, novými frekvenciami a my v tomto spojení budeme vedieť, čo máme urobiť, kam ísť. Bude veľmi potrebné dôverovať iba svojemu vnútornému vedeniu a pocitom a bezodkladne ich následovať. Hry mysle skončili. Tí, ktorí boli duchovne činní už dávno, nebudú mať problém, pretože sa v novej situácii ľahko zorientujú.Tí, ktorí žili iba v hmote a pre hmotu to budú mať náročnejšie, ale aj im budú pomáhať otvárať srdcia Archanjeli Mieru a Božej lásky.

Máj a číslo 588.
Zmena, ktorá prichádza nám pomože dosiahnuť hojnosť vo všetkých úrovniach života. Vplyvy a všetky obavy sa stratia, ak si to dovolíme. Opakujme si afirmáciu : "dovoľujem si to"! 3x a používajme ju denne, kým to pre nás nebude samozrejmé.
Svetelný pomocník - Archanjel JEREMIEL Archanjel Zmeny nám hovorí:"Všetko je v poriadku a prebieha presne podla plánu, skrytým požehnaniam čoskoro porozumiete." My ľudia nemáme zmeny radi, preferujeme kľud a stále to isté, so zmenou prichádza neistota, nepoznané "nové" a to nás vyhadzuje z našej komfortnej zóny. Ale vesmír nás budúci rok v "kľude" nenechá, naopak budeme musieť dokázať svoju pripravenosť na všetkých úrovniach. Pridajú sa aj Archanjeli Zmierenia, aby všetko nové, čo prichádza, sme boli schopní zvládnuť a zanechať za sebou to, čo som už neslúži......

Jún a číslo 82.

Základom bude viera a dôvera, že máme vždy všetkého dostatok! Uspokojenie svojich materiálnych potrieb bude rovnako dôležité ako tých duchovných. Rozvíjať sa bude ľudská spiritualita a duchovný život.
Svetelný pomocník - Archanjel Metatron Metatron nás bude učiť a posúvať ľudské vedomie vpred, a my ho máme privolávať, aby nás očisťoval pomocou posvätnej geometrie a otvoril naše vyššie čakry a telá. Svoju úlohu v tomto mesiaci budú mať Archanjeli mladých ľudí, budú vedení a ochraňovaní vo chvíli kedy si začínajú voliť svoju vlastnú životnú cestu. Budú inšpiráciou pre ostatných. Povedú nás, veď na to boli pripravovaní celé generácie.

Júl a číslo 88.
Po silných skúškach osudu pride veľká hojnosť v živote, ak nezabudneme dávať i druhým, budeme sa cítiť vedení vyššími svetmi a bytosťami, Rovnováha dávania a prijímania nás vyskúša a skúškou prejde aj naša pokora a duchovné ego.
Svetelný pomocník - Archanjel Azrael Azrael bude častejšie vstupovať do našich životov, zobere si so sebou tých, ktorí neustrážili svoje telo i dušu a bude pri nás, keď sa objavia naši milovaní, ktorým sa v nebi dobre darí, aby nám pomáhali. Predstaňme si robiť o nich starosti a vnímajme ich láskyplné rady a požehnania. Naše vzťahy vylepší Archaniel Gabriel, zjemní našu ženskú energiu a vnímanie sveta, zosilní tvorivosť a ukotví nás v láske, bratstve a slobode, aby sme držali spolu.

August a číslo 185.
Budeme prechádzať obdobím ďaľších zmien, ktoré povedú
ku zvýšenej prosperite, ak zostaneme pozitívni, prosperovať bude aj spiritualita, nové obzory a videnia, za doprovodu svetelných bytostí akými je Archanjel Zadkiel.
Svetelný pomocník - Archanjel ZADKIEL Zadkiel, archanjel korunnej čakry nás bude nás učiť a vyučovať a udržiavať našu myseľ otvorenú, v roku 2020 bude patriť ku hlavným spirituálnym učiteľom. Budeme poznávať nové myšlienky a svoje poznanie potom odovzdávať druhým. V doprovode Archanjelov Harmónie budeme žiť v harmónii, pokoji, ak budeme nasledovať ich svetlo a zjednocovať sa so Zdrojom, Stvoriteľom.

September a číslo 350.
Po celý rok budeme prechádzať silnými etapami zmien,
pod záštitou a ochranou vysokých svetelných Majstrov, odovdzajme im všetky obavy, starosti, učiť nás budú rôzni Majstri svetla ako napríklad Archanjel Jofiel.
Svetelný pomocník - Archanjel Jofiel
Jofiel, správca zlatožltého lúča hovorí: "poupratujte si okolo seba, zbavte sa nepotrebných vecí, očistite energiu okolo seba a používajte feng shui. Silu lásky a svetla budeme cítiť aj vďaka Archanjelom večnej lásky, ktorí sa postarajú, aby láska do nás vstúpila a zostala v našich dušiach navždy. Je to veľká výzva lásky a jednoty pre celé ľudstvo a Zem.

Október a číslo 988 .
Budeme potrebovať silnú dávku odvahy ku rozhodnutiam, za ktoré prijmeme blahoželania svetelných bytostí. Naše Dušeprešli ťažkými skúškami v rôznych karmách a životoch a už si zaslúžia pokoj a lásku.
Svetelný pomocník - Archanjel Raguel
Tento praktický zemský archanjel bude opäť pomáhať harmonizovať vzťahy a zdolávať to najhoršie, všetky prekážky, skúšky.Jediná cesta, ktorou je možné nimi prejsť je cesta "ODPUSTENIA". Preto nám budú intenzívne pomáhať Archanjeli Odpustenia a budeme stáť pred rozhodnutiami odpustiť všetkým, ktorí nás v minulosti zranili a my sme si tieto zranenia ukryli hlboko v duši.. Karma ľudí a Zeme sa dotočí.....

November a číslo 999
Na sklonku roka sa pustíme do práce služobníkov svetla.
Svet potrebuje vašu pomoc, vydajte sa za svojím poslaním bez váhania .Svetelný pomocník - Archanjel SandalfonTen, ktorý ukotvuje naše svetlo pod našimi nohami nám pomôže bezpčne stiahnuť vysokofrekvenčné energie a prebytok svetlastiahnuť
do Zeme. Pomáha nám zhmotňovať všetky naše plány na Zemi a prináša nám Víťazstvo, naše modlitby boli vypočuté,neztrácajte vieru, vykročte bez obáv do nového sveta svetla a lásky....na tejto ceste Vám bude pomáhať aj Archanjel Gabriel, zvestovateľ,strážca ženskej energie, lásky, bratstva a slobody.

December a číslo 21
Toto číslo, je číslom SVETA a hovorí: "ver a zostaň pozitívnym tu a teraz " a pomôže každodenná afirmácia. Toto mocné číslosa odrazí v našich životoch všetkých obyvateľov "tohto sveta" a je vyústením všetkých zmien roka.Budeme bilancovať ku koncu roka s Archanjelom Jeremielom.
Svetelný pomocník - Archanjel Jeremiel Pod vplyvom tohto skúseného a mocného archanjela prehodnotíme znovu svoje životy a všetko čo bude treba zmierniť, vyliečiť, čo ešte stále nebude v rovnováhe, nám pomôže zharmonizovať, aby sme maximálne otvorili svoje vnútorné sily Božej lásky a jednoty. Tieto vysoké svetelné sily nás zachránia pred skazou a zánikom a otvoria nás novým dimenziám a životom.....
Ćaká nás silný, magický, nový, zážitkový rok 2020 a ja nám všetkým prajem, aby sme sa v ňom našli a spoločne vstúpili do lásky a jednoty
Požehnané Vianočné sviatky a rok 2020 vám všetkým zo srdca praje a za Vašu priazeň v tomto roku ďakuje
AVENALIS 
www.anjelske.estranky.sk

ANJELSKE.ESTRANKY.SK
 
pre všetkých milovníkov anjelov, archanjelov a bytostí medzi nebom a zemou
 

Beauty Woman o Anjelskej škole

19. 12. 2016

 

Nový čas pre ženy o Avenalis

19. 12. 2016

 

Čakrové meditácie a liečenie

10. 8. 2014

Čakry sú svetelné a energetické turbíny ľudského energetického systému,

ktoré musíme spoznať, aby sme boli permanentne napojený na lásku, svetlo a harmóniu Univerzálneho Zdroja, Stvoriteľa, Boha.......

 

rozhovor o anjeloch na Markíze

17. 5. 2014

 

Rozhovor z časopisu LIEČITEĽ

4. 4. 2014

Avenalis navodzuje psychickú pohodu a harmonizuje celého človeka

 

 

Prosba o zoslanie svetla

27. 4. 2011

Pridajte sa !

 
Celý príspevok | Rubrika: Kristove energie | Komentáre: 0