Choď na obsah Choď na menu
 


Stav vedomia nového veku – MEDIALITA

Nachádzame sa uprostred celosvetovej premeny. Naše vedomie sa otvára vyšším vibráciam a zdá sa, že sa chce uvoľniť od dimenzií spútaných na zemi. Pritom sa nedá prehliadnuť, že v súčasnosti sú aktívne rôzne sily, ktoré na jednej strane prospievajú ľuďom a na druhej strane poškodzujú prírodu. Keď však čokoľvek začne pracovať proti zákonom duchovného svetelného poriadku, nezadržiteľne sa dostavia úpravy. Tam, kde je oslabená životná sila a veselosť, začnú choroby tela a ducha volať po náprave. Vďaka terapii prostredníctvom svetelných dráh máte teraz požehnanú možnosť podporovať s láskyplnou oddanosťou seba aj druhých v ťažkom období zmien. Na svojich seminároch znova s radostným úžasom zisťujem, koľko účastníkov je mediálne nadaných a koľko ich už zaznamenalo odpovedajúce skúsenosti. Rozvoj tohto duchovného nadania sa v dnešnej dobe urýchľuje. Nevysvetliteľné vnemy niekedy dokonca vyvolávajú strach, pretože podľa bežnej úrovne poznania ich nie je možné zaradiť. Stavy rozšíreného vedomia a medialita však v budúcnosti zmení náš život a je dôležité aby sme sa toho o medialite dozvedeli viac a ju zažívali. V súčasnosti prichádzajú na svet deti, ktoré už mediálne schopnosti majú a od nich sa  toho budeme musieť ešte veľa naučiť! Dnes žijeme v globálnom prepojení uprostred technických prístrojov. Zároveň si začíname uvedomovať, že sme i v mysli spojení globálnou sieťou, ktorá prestupuje všetko čo existuje. Základom všetkého je kozmická inteligencia a tá sa prejavuje na hmotnej úrovni. Sami si overme, či hmotné prejavy prinášajú našemu duševnému stavu niečo pozitívneho, alebo negatívneho. Vďaka už zmienenej globálnej geometricky usporiadanej sieti Kristovho svetla budeme možno čoskoro schopní komunikovať z mysli do mysli – bez technických prístrojov! Otvorenosť vysokým vibráciám Kristovho svetla súvisí s temennou čakrou. Rozšírenie vedomia až k vedomiu všeobjímajúcemu prinesie aj vám možnosť mimozmyslovo vnímať. Pretože priestor a čas netvoria žiadnu prekážku, môžete s vedomím úplnej prepojenosti posielať liečivú energiu aj na značné vzdialenosti. Liečiaci anjeli sú pripravení počúvnuť vaše priania a skutočne prinesú svetlo a silu tam, kam ste svoje myšlienky smerovali. I toto môže byť práca so svetelnými dráhami! Myslite teda s láskou taktiež na ľudí, ktorí vám spôsobujú potiaže! Liečivý paprsok svetla rozpúšťa problémy a zbavuje vás zášti alebo myšlienok na pomstu. Anjeli mieru vás naplnia vytúženým kľudom. Všade, kde sa zhromažďujú ľudia, môžete úplne v tichosti s milujúcim pohľadom a srdcom odovzdať liečivú energiu. Energetické telo postihnutých túto energiu prijme. Tam, kde zo srdca prôdi láska, pôsobí ako jemné spojenie neviditeľného liečivého paprsku svetla. Cvičenie mediality znamená v tichu sa stať „nádobou“ pre energetické prúdy duchovných informácií. Vo vnútornom spojení s Božskou múdrosťou potom prúdi intuitívnou cestou do vedomia. Neustále zjemňovanie schopností vnímať vám umožní získavať inšpiráciu z neobmedzenej dimenzie, ktorá presahuje naše vlastné poznanie. Takéto duchovné informácie sú možné až potom, ak sa vaše individuálne Ja veľmi uskromní a vďaka vnútornému tichu prenechá všetok priestor Vyššiemu ja. Potom sa objaví skutočná nezištnosť – duševný stav, v ktorom neexistuje žiadna priestorová ani časová oddelenosť. Základom tohto stavu je ticho a v ňom s prejaví láska k sebe samému, ku každému človeku a k celému Stvoreniu.

 

TRUDI THALI   Anjeli liečia svetlom

 

V prípade záujmu o terapiu Liečenia svetlom infomujte sa na : avenalis11@gmail.com